മഞ്ജു വാരിയർ വീണ്ടും തമിഴിലേക്ക് ..ആര്യ ,ഗൗതം കാർത്തിക് നായകന്മാരാകുന്നു.

അസുരൻ ,തുനിവ് എന്നി ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം മഞ്ജുവിന്റെ പുതിയ തമിഴ് ചിത്രം പ്രെഖ്യാപിച്ചു.മനു ആനന്ദ് സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിലാണ് മഞ്ജു എത്തുന്നത് .മിസ്റ്റർ എക്സ് എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പേര്. മലയാളി താരം അനിഘയും ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നു .ഇന്ത്യ,ഉഗാണ്ട ,ജോർജിയ എന്നി സ്ഥലങ്ങളാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് .മിസ്റ്റർ എക്സ് ടീമിന്റെ ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് മഞ്ജു വാരിയർ .പ്രിന്സണ് പിക്ചർഴ്സ് ആണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത് .വൻ ബജറ് ചിത്രമാണ് മിസ്റ്റർ എക്സ്

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *